องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
47811   คน
Your ip address: 34.225.194.102
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วสตำบลเขาสวนกวาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ    251k
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ    264.5k
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง    2.51M
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563    445.5k
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563    66k
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ    40k
ประกาศรับสมัครสอบ    109.5k
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ 2561    568.84k
การแสดงงบฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง    346.77k
17 ขอดูข้อมูลข่าวสาร    55.52k
16 การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน    37.07k
15 ขออนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูล    58.39k
14 ภาษีโรงเรือน    72.43k
13 .ภาษีป้าย    42.95k
12 การโฆษณาฯ    58.81k
11 .ลงทะเบียนขอรับเบี่ยผู้สูงอายุ    70.22k
10 ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ    70.06k
9 ขอรับการสงเคราะห์ (เอดส์)    40.72k
8 การแจ้งถมดิน    31.23k
7 การแจ้งขุดดิน    31.58k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2