องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
111   คน
สถิติทั้งหมด
47884   คน
Your ip address: 34.225.194.102
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

27/01/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพลาสติกพร้อมฝาอย่างดี ขนาด ๔๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2566   ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับป้องกันหรือดับไฟป่า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2566   จ้างก่อสร้างเสาธงชาติที่ทำการ อบต.เขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2566   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/01/2566   จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2566   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2566   ซื้อขออนุมัติจัดซื้อค่าของขวัญของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2565   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/12/2565   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/12/2565   ซื้อวัสดุโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2565   ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2565   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2565   วัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
21/12/2565   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2565   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
13/12/2565   รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
9/12/2565   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/12/2565   ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/12/2565   ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2565   ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2565   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2565   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2565   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.81-007 สายทางบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ทางหลวงชนบทขก.4049 - ทางหลวงชนบท ขก.5012 ตำบลเขาสวนกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2565   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/2565   ซื้อผ้าใบเต้นท์ ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2565   จ้าง/ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารด้วยระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2565   จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2565   ซื้อผ้าใบเต้นท์ ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๔ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2565   ซื้อเต้นท์ผ้าใบ (เฉพาะผ้าใบ) ขนาด ๔X๘ เมตร จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/11/2565   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)