องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
83396   คน
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

7/12/2566   ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2566   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เทสระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2566   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เทสระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2566   ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2566   อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
22/11/2566   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษาที่2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2566   จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2566   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษาที่2/2566
17/11/2566   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษาที่2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2566   ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2566   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษาที่2/2566
14/11/2566   จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ชำรุดจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๖ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2566   จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุดจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2566   จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2566   จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2566   จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2566   จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผพ ๗๕๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/11/2566   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2566   จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๕๐๑๒ - ไร่นายไพรัช บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2566   จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายทางทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๕๐๑๒ - ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก ๔๐๔๙ (หลังวัดป่า) บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2566   จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/10/2566   จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2566   ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2566   ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2566   ซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2566   จ้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.เขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2566   จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตและรางระบายน้ำในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง จำนวน ๕ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2566   จ้างขุดลอก (กำจัดวัชพืช) ฝายห้วยค้อ บ้านหนองตะนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง