องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
175   คน
สถิติทั้งหมด
83381   คน
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

สมาชิกสภา

นายเฉลิมศักดิ์ แสงอาวุธ
ประธานสภา
093-4463814
นายปัญญา สนธินอก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
093-4538580
นายวิฑูรย์ ทองอันชา
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
094-7926414
นายบุญมี ศรีจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง หมู่ที่ 4
061-0315266
นายประดิษฐ์ พรหมรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง หมู่ที่ 6
082-8442044
นายรักชาติ อุตรนคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง หมู่ที่ 11
093-4589480