องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
170   คน
สถิติทั้งหมด
83376   คน
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

กองคลัง

ศกลภัทร คะมุง
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
นางเรววดี ลาดซ้าย
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวทับทิม เชื้อวงษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวรัชฎาภรณ์ ส่งศักดิ์ศิริกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี