องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
83389   คน
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

กองการศึกษา

นางสาวโชติกา จันทร์อิน
นักวิชาการศึกษา (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
นางอาภาวรรณ นวนคำ
ครู (คศ.1)
0858536481
นางสาวโชติกา จันทร์อิน
นักวิชาการศึกษา
นางเอมอร เพิงชัยภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก
0650924842
นางสาวศศิธร โคตรโยธา
ผู้ดูแลเด็ก
0982937301
นางสาวณัฏรดา นามสีฐาน
พนักงานเจ้าเหมาปฏิบัติงาน ธุรการกองการศึกษา