องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
168   คน
สถิติทั้งหมด
94779   คน
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

คณะผู้บริหาร

นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
นายสำเนียง แก้วมุงคล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง คนที่1
0969897868
นายประชารัฐ เจริญเชื้อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง คนที่2
0617976778
นายสินสมุทร ศรีมูลผา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
0898421016
นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
062-352-1544
นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
0623531544