องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
93   คน
สถิติทั้งหมด
47866   คน
Your ip address: 34.225.194.102
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
0623531544
ศกลภัทร คะมุง
หัวหน้าสำนักปลัด
0963269366
นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
0623531544
ฟอร์มไม่มีชื่อ
นักวิชาการศึกษา (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
096-929-3651
ศกลภัทร คะมุง
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
0963269366