องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
180   คน
สถิติทั้งหมด
83386   คน
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
0623531544
นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
0623521544
ศกลภัทร คะมุง
หัวหน้าสำนักปลัด
0963269366
นายวิศิษฐ์ ภูจอมจิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0623531544
นางสาวโชติกา จันทร์อิน
นักวิชาการศึกษา (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
096-929-3651
ศกลภัทร คะมุง
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
0963269366