องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
161   คน
สถิติทั้งหมด
94772   คน
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ภาพกิจกรรม อบต.เขาสวนกวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรม “MOI Waste Bank Week
  กิจกรรม “MOI Waste Bank Week
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบ...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบ...
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบ...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบ...
 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และงานสืบสานสงกร...
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และงานสืบสานสงกร...
 • เชิญร่วมงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และงา...
  เชิญร่วมงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และงา...
 • จิตอาสาทำฝายกั้นน้ำฝายเเม้ว
  จิตอาสาทำฝายกั้นน้ำฝายเเม้ว
 • รับบัณฑิตน้อย
  รับบัณฑิตน้อย
 • โครงการ การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
  โครงการ การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
 • การจัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี...
  การจัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี...
 • กิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิ...
  กิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิ...
 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำเเผน...
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำเเผน...
 • โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออ...
  โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออ...
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมปฐมนิเทศผ...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมปฐมนิเทศผ...
 • โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
 • ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาอเนกประสงค์
  ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาอเนกประสงค์
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
0623531544
นายเฉลิมศักดิ์ แสงอาวุธ
นายเฉลิมศักดิ์ แสงอาวุธ
ประธานสภา
093-4463814
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.เขาสวนกวาง
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

226 หมู่ที่ 11 ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
043-449550 043-449550 saraban_06401903@dla.go.th
081-6011666
0623531544
043-449550
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
โทร.043-449550

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ชุดควบคุมสัญญาณเตือนไซเรน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/07/2567
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/07/2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/07/2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/07/2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/07/2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/07/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ทุนประกอบอาชีพ 2
ทุนประกอบอาชีพ 1
ผู้เสพคือผู้ป่วย 2
ผู้เสพคือผู้ป่วย 1
เเรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด
สร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< กรกฏาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • โยธาไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงบประมาณ
 • ศาลปกครอง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กระทรวงการคลัง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ธกส