องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
173   คน
สถิติทั้งหมด
83379   คน
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ภาพกิจกรรม อบต.เขาสวนกวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบ...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบ...
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบ...
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบ...
 • กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และงานสืบสานสงกร...
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และงานสืบสานสงกร...
 • เชิญร่วมงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และงา...
  เชิญร่วมงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และงา...
 • จิตอาสาทำฝายกั้นน้ำฝายเเม้ว
  จิตอาสาทำฝายกั้นน้ำฝายเเม้ว
 • รับบัณฑิตน้อย
  รับบัณฑิตน้อย
 • โครงการ การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
  โครงการ การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
 • การจัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี...
  การจัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี...
 • กิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิ...
  กิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิ...
 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำเเผน...
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำเเผน...
 • โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออ...
  โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออ...
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมปฐมนิเทศผ...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมปฐมนิเทศผ...
 • โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
 • ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาอเนกประสงค์
  ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาอเนกประสงค์
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
0623531544
นายเฉลิมศักดิ์ แสงอาวุธ
นายเฉลิมศักดิ์ แสงอาวุธ
ประธานสภา
093-4463814
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

226 หมู่ที่ 11 ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
043-449550 043-449550 saraban_06401903@dla.go.th
081-6011666
0623531544
043-449550
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
โทร.043-449550

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขออนุญาลลาไปต่างประเทศ ทั่วไป ( 6 ธ.ค. 66 ) ขก 0023.3/ 32332
ทุนประกอบอาชีพ 2
ทุนประกอบอาชีพ 1
ผู้เสพคือผู้ป่วย 2
ผู้เสพคือผู้ป่วย 1
เเรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด
สร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< ธันวาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศาลปกครอง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงการคลัง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมสรรพากร
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมทางหลวง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย