องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.ksk.go.th
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายวัฒนศักดิ์ จังจรูญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
081-6011666
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
130   คน
สถิติทั้งหมด
47903   คน
Your ip address: 34.225.194.102
เริ่มนับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
ภาพกิจกรรม อบต.เขาสวนกวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการ การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
  โครงการ การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
 • การจัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี...
  การจัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี...
 • กิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิ...
  กิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิ...
 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำเเผน...
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำเเผน...
 • โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออ...
  โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออ...
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมปฐมนิเทศผ...
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดประชุมปฐมนิเทศผ...
 • โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
 • ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาอเนกประสงค์
  ประชาสัมพันธ์ลานกีฬาอเนกประสงค์
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
นางสาวกนกภรณ์ เมืองวงษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
0623531544
นายเฉลิมศักดิ์ แสงอาวุธ
นายเฉลิมศักดิ์ แสงอาวุธ
ประธานสภา
093-4463814
ประกาศองค์การบริหารส่วสตำบลเขาสวนกวาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั...
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภท...
ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ประกาศรับสมัครสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง

226 หมู่ที่ 11 ตำบล เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280
043-449550 043-449550 saraban@ksk.go.th
081-6011666
0623531544
043-449550
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
โทร.043-449550

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังพลาสติกพร้อมฝาอย่างดี ขนาด ๔๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2566
ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับป้องกันหรือดับไฟป่า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2566
จ้างก่อสร้างเสาธงชาติที่ทำการ อบต.เขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/01/2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสวนกวาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< กุมภาพันธ์ 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธ.ธกส
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมสรรพากร
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร